תאריך/זמןאירוע
25/02/2018
18:00 - 20:30
הרצאה וחנוכת מבנה חדש - מילם עפולה
מילם עפולה, עפולה