תאריך/זמן אירוע
27/12/2020
18:00 - 19:00
מילם ירושלים - התמודדות עם דחק (סטרס)
27/12/2020
18:00 - 19:30
עכשיו תורי - קבוצת נשים ת"א