תאריך/זמן אירוע
05/04/2021
18:00 - 19:30
קבוצת מידע ושיח להורים - מילם ת"א
05/04/2021
18:00 - 19:00
שנינו ביחד וכל אחד לחוד - מילם חיפה