תאריך/זמן אירוע
28/04/2021
16:00 - 19:00
קורס קשת - מילם כרמיאל
28/04/2021
16:00 - 20:30
רוחות של שינוי - יום עיון מקוון מילם ירושלים