סילביה אזולאי, סילביה מדיניקוב

סיכום יו”ר עמותת עוצמה לכנס משפחות מילם

“אל תשכחו אותנו ” זאת הכותרת שאנו מעניקים לכנס “אנוש” לשנת 2017   ברכתנו נתונה לצוות הנפלא, בראשותה של עו”ס סילביה אזואלי, אשר בזכותו חווינו כנס עוצמתי, מרגש ורב משמעות. ההרצאות היו חשובות ומרתקות. בקבוצות השיח חווינו חוויות מרגשות והייתה אינטראקציה של ממש בין המשפחות לבין אנשי המקצוע. סיום הכנס, בו רקדו כ–300 איש מבאי…

מלון יערים כנס משפחות 2017

דברי הפתיחה של מנכ”לית אנוש בכנס משפחות 2017

בוקר טוב, כבוד שר הבריאות, ח”כ הרב יעקב ליצמן, ד”ר טל ברגמן ראש אגף בריאות הנפש, דינה ברק מנהלת תחום בכירה בתחום משפחות, תיאום טיפול ופניות הציבור, משרד הבריאות, אנשי משרד הבריאות – ומכאן ארצה לשלוח ברכת החלמה מהירה לרונית דודאי המובילה את מערך השיקום בקהילה, חברי וועדת ההיגוי של הכנס – פסיפס אנושי, נציגי עצמה…