נוהל טיפול בפניות / תלונות הציבור במערך השיקום

משרד הבריאות רואה חשיבות רבה במתן שירות איכותי לאנשים הזכאים לסל שיקום לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה (להלן: משתקמים) ולבני משפחותיהם. פניות ציבור בתחום השיקום הינן בקשה לסיוע, בקשה למידע, תלונה, מתן משוב או הבעת הוקרה על מעשה או מחדל במערך השיקום והן מהוות בסיס לשיפור מתמיד של שירותי השיקום. משרד הבריאות  מחויב להתייחס…

מיילים של פניות הציבור בקופות החולים

  EtySh@clalit.org.il  –  גב' אתי שילינג, נציבת פניות הציבור, שירותי בריאות כללית   epramkly@leumit.co.il  –  גב' אלה פרמקלי, פניות ציבור, לאומית   pniot@meuhedet.co.il  –  ד"ר יצחק אלשיך, פניות ציבור מאוחדת   saadia_g@mac.org.il   – גב' גילה סעדיה, נציבת פניות ציבור, מכבי    

כתובות להפניית תלונות

לפני שמפנים לאחת הכתובות הבאות אל תשכחו לברר עם האדם הפונה באם נעשו ניסיונות לפתור את הבעיה עם מנהל המחלקה/ ביה"ח/ מרפאה/ מסגרת שיקומית/ רכזת סל שיקום אזורית/ נציב תלונות הציבור בביה"ח לפי נוהל טיפול בתלונה.   *5400– מוקד טלפוני של משרד הבריאות. דרכו ניתן להגיש תלונות לפי הנוהל. "בזכות"– המרכז לזכויות אדם של אנשים עם…