יום העיון השנתי של מילם ת"א עסק בנושא האובדנות והתקווה – נגע בסיפורים אישיים ובדרכי פעולה עם קרן אור של תקווה.
זהו נושא קשה ומרתיע שקשה להתמודד איתו ולחשוב עליו.
הפחד מאובדנות מנהל את אופן ההתייחסות וההתנהגות לבן המשפחה המתמודד.
משפחה שמתמודדת עם האיום האובדני היא משפחה במצוקה, בדריכות מתמדת, משפחה מפוחדת.
תודה לכל המשתתפים, לבני המשפחה, המתמודדים ואנשי המקצוע שלקחו חלק ביום מאתגר ומעשיר ותודה לכל המרצים והמופיעים שחלקו אותנו את החוויות האישיות והידע המקצועי שלהם.

תוכנית יום העיון

תמונות מיום העיון