מילם – סיוע וייעוץ למשפחות מתמודדי נפש

  חזון ומטרה:

תחום המשפחות, שם לו למטרה להעניק ייעוץ, הדרכה ותמיכה, מידע וסיוע מקצועי למשפחות למתמודדי נפש.

התמודדות עם משבר נפשי במשפחה הינה חוויה מטלטלת הכרוכה לרוב, בתחושות בלבול, כעס, עצב, אשמה וחוסר אונים. תחושות אלו עשויים להוביל להתרחקות ממקורות תמיכה ולבדידות.

התא המשפחתי, במיוחד במצבי משבר, מהווה עוגן ומשאב משמעותי. הרציונל המקצועי בביסוס מרכזי משפחות, מושתת על ההבנה שבני המשפחה זקוקים למקום עבור עצמם, לעיבוד תחושותיהם, להבנה סביב מה שקורה ליקיריהם ולמסגרת בה יוכלו להתייעץ עבור עצמם ועבור יקירם המתמודד. ידוע שמשפחה מחוזקת, המקבלת תמיכה ולומדת מיומנויות התמודדות מותאמות למצב, עשויה לתמוך ולהשפיע באופן חיובי על תהליכי החלמה ושיקום של המתמודד וכן לדאוג לרווחתה האישית.

אין ספק שמתמודד הנפש נתקל בשורה ארוכה של קשיים הכרוכים בטיפול הבריאותי/תרופתי, בסטיגמה החברה כלפי אוכלוסיית המתמודדים ובעוד אתגרים רבים נוספים.  אך המתמודד אינו הנפגע היחיד מהמשבר. לכל מתמודד, מעגלים קרובים של בני משפחה: הורים, אחים, בני זוג וילדים הנדרשים להתמודד עם המשבר, עם שינוי שגרת החיים ועם הרצון לסייע.

כשמתפרצת מחלת נפש בקרב אחד מבני המשפחה, מתערערת היציבות המשפחתית ונסדקים היסודות עליהן התנהלה המשפחה. סדרי עולם משתנים, כל מה שהיה ידוע עד למשבר – מתחלף במציאות חדשה. מתלווים למשבר תחושות אבל ואובדן, בלבול, חוסר אונים, כעס ותחושות אשמה. שמחת החיים נעלמת, בני משפחה נתקלים בקושי סביב ניהול שגרת החיים ותחושה כללית של ייאוש תופסת מקום ומבריחה את התקווה.

הניסיון המקצועי שצברנו במהלך השנים בעבודה עם משפחות בבריאות הנפש, מלמד שלא נכון ולא רצוי להתמודד לבד. למחלות נפש מתלווה סטיגמה חברתית המקשה על ההתמודדות ולעיתים גורמת להתרחקות ממערכות תמיכה. ידוע שהרווחה האישית של בני המשפחה, ה-well being, הינו בעל חשיבות עליונה ולרוב, לצערנו, נזנח הצדה ומייצר קשיים נלווים נוספים.

פנייתם של בני המשפחה לעזרה עבור עצמם, מגדילה גם את הסיכוי שהמתמודד ירצה לפנות לעזרה בעתיד. ההנחה היא ששינוי חיובי שקורה אצל בן משפחה, עשוי להשפיע לטובה גם על סביבתו הקרובה, אף אם האחרים אינם משתתפים בפועל בטיפול עצמו. ידוע שבמערך המשפחתי הצלחה יוצרת הצלחה, ושינוי חיובי – אפילו קטן – אצל בן משפחה, עשוי ליצור תגובת שרשרת של שינויים חיוביים גם אצל הקרובים לו.