מה זה סל שיקום?

את סל השיקום בבריאות הנפש מעניק משרד הבריאות לנשים וגברים שמתמודדים עם מגבלה נפשית.
מי שנמצא זכאי לסל שיקום על פי חוק – 40% נכות נפשית בביטוח לאומי, מקבל מערך שירותים אותם הוא יכול לממש בעמותות ובארגונים שונים.
השירותים הניתנים כחלק מסל השיקום כוללים שירותים ומסגרות במגוון תחומי חיים, ביניהם: תעסוקה, דיור, לימודים, חברה ופנאי.

לפרטים נוספים על הגשת הבקשה לסל שיקום והכרה בביטוח לאומי, היכנסו לאתר אנוש.