כדי שבני משפחותיכם יוכלו לקבל קצת נכות מביטוח לאומי עקב מצבם הנפשי,
יש להגיש תביעה לביטוח לאומי.
כאן תוכלו למצוא פרטים על תהליך זה, וללמוד כיצד להגיש את התביעה.