תאריך/זמן אירוע
10/01/2021
18:00 - 19:00
מילם ירושלים - התמודדות עם דחק (סטרס)
10/01/2021
18:00 - 19:30
עכשיו תורי - קבוצת נשים ת"א