ימי העיון הם הזדמנות נהדרת להיפגש, לשתף, לתמוך ולהיתמך, להעשיר את הידע ולקבל כלים, כל פעם בנושא אחר:
תקשורת משפחתית, חיזוק החוסן, מגמות חדשות בבריאות הנפש, מקומם של בני ובנות המשפחה המטפלים ועוד תכנים שרלוונטיים לעולמכם המשפחתי.

ימי העיון מיועדים למשפחות, למקבלי שירות ואנשי מקצוע. חלקם נערכים בזום וחלקם באופן פרונטלי, כל פעם באזור אחר בארץ.
הם משלבים הרצאות וסדנאות מעניינות, שיתופים אישיים של בני ובנות משפחה ותכנים אמנותיים מהנים.    

ימי העיון האחרונים שלנו: