ימי העיון של מילם 

  • “חוסן נפשי במציאות משתנה מזווית הקהילה, המשפחה והפרט”.
    יום העיון התקיימו בשני מועדים: 2.6.2020 וב 23.6.2020
    קישור לתכני יום העיון