מהו סל שיקום?

סל שיקום בא להגדיר את מגוון השירותים הניתנים במסגרת חוק שיקום נכי נפש בקהילה, אשר נחקק, במטרה להגביר את יכולת ההשתלבות של אנשים המתמודדים עם מוגבלויות נפשיות בקהילה. עוד מטרה מרכזית של הסל, היא ליצור תשתית שיקומית מתאימה להתפתחותם של נכי הנפש בתוך הקהילה, בדרגה מרבית של עצמאות, כבוד ואיכות חיים.
מערך שירותי השיקום בקהילה כולל מסגרות דיור, תעסוקה, חברה, פנאי, השכלה, חונכות, הכוונה למשפחות וסיוע בטיפולי שיניים. התכנית מופעלת על ידי משרד הבריאות.

זכאות לשירותי סל שיקום:

אדם מגיל 18 ומעלה , אשר הוכר על ידי המוסד לביטוח הלאומי כבעל 40% נכות נפשית לפחות , זכאי לשירותי סל שיקום. בגיל 60-65, תלוי בסוג השירות, מסתיימת הזכאות לבקש שירות חדש מסל שיקום. אדם בגילאים אילו המקבל כבר שירות – ימשיך לקבלו.

במידה ואדם אינו מעוניין לפנות למוסד לביטוח לאומי, ניתן לפנות לפסיכיאטר מומחה הקובע כי לו היה פונה לוועדה רפואית בביטוח לאומי היה מקבל הכרה של 40% נכות נפשית.

כדי לממש את הזכאות לסל שיקום על האדם למלא טופס פניה לוועדת השיקום האזורית.


הטופס נמצא באתר של משרד הבריאות באינטרנט:

בכתובת  www.old.health.gov.il

את טופס הפניה יש למלא ולמסור לרכזת השיקום המחוזית.

 

נוהל פנייה לוועדת סל שיקום (כולל ועדת ערר)

 • דיון עם המטפל על הצורך בשיקום, על המטרות ועל המסגרות העשויות לסייע להגשמת המטרות.
 • מילוי טופס הפנייה לוועדת השיקום, כאשר הפונה ממלא את חלקו ואנשי המקצוע את חלקם.
 • שליחת הטופס לוועדת השיקום האזורית יחד עם האישורים הנדרשים (כגון אישור על סעיף נכות ואחוזי נכות רפואית)
 • הופעה בפני ועדת השיקום האזורית בתאריך שהתקבל מהועדה.הפונה יחליט אם הוא מעוניין בליווי של בן משפחה או כל אדם אחר.
 • קבלת ההחלטה מועדת השיקום.
 • במידה והיא מקובלת על הפונה, רצוי מאד שיבקר במסגרות השיקום שאושרו עבורו בוועדה ויבחר את המסגרת בה הוא מעוניין לקבל שירות.
 • במידה וההחלטה אינה מקובלת על הפונה, הוא זכאי להגיש ערר בהתאם להנחיות המופיעות בטופס ההחלטה.

חשוב לדעת: הזכאות לסל שיקום תקפה לשנה. בתום כל שנה נבחנת תכנית השיקום ונבדק הצורך בעריכת שינויים. כמו כן, מתקיימות וועדות חוזרות בהן דנים עם המשתקם על מצבו, התקדמותו, ועד כמה השירותים הניתנים לו מסייעים לו בתהליך השיקום.

 

שימו לב:                                        

 • אנשים שמוכרים כנכים של משרד הביטחון אינם צריכים לפנות לביטוח לאומי, אך על מנת לממש את זכאותם לסל שיקום עליהם להגיש את הפניה לוועדת השיקום האזורית.
 • חלק משירותי השיקום ניתן לרכוש באופן פרטי, גם ללא זכאות לסל שיקום.

 

 

"עוקף ביטוח לאומי"- פנייה לקביעת אחוזי נכות עבור סל שיקום בלבד (שלא דרך בטל"א)

פניה לפסיכיאטר מוסמך לקביעת אחוזי נכות:

פונים, אשר אינם יכולים או אינם מעוניינים לפנות לביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי נכות הנפשית, רשאים לבקש אישור ממשרד הבריאות לביצוע בדיקה וקבלת אישור לנכות נפשית ע"י רופא פסיכיאטר מוסמך.

שלבי הפניה:

 • מילוי טופס בקשה להפניה לרופא מוסמך לבדיקה ולקביעת אחוזי נכות נפשית.
 • שליחת הטופס למחלקת שיקום, אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות, באמצעות פקס מס' 02-5655907 או דוא"ל orit.cohen@moh.gov.il עבור מזכירת השיקום גב' אורית כהן.
 • קבלת אישור לבדיקה ממשרד הבריאות. האישור יישלח לפונה בדוא"ל או בפקס או ב-SMS  לפי בקשת הפונה והפרטים שימסור.
 • עם קבלת האישור רשאי הפונה לפנות לאחד מהרופאים הפסיכיאטריים ברשימת הפסיכיאטרים המוסמכים לפי בחירתי.

מה כולל סל שיקום?

מתאם טיפול

מתאם טיפול הוא איש מקצוע מאחד המקצועות הטיפוליים (עו"ס, מרפה בעיסוק, פסיכולוג) אשר עובד במסגרת סל שיקום בלשכת הפסיכיאטר המחוזי. תפקידו לבנות ביחד עם המשתקם תכנית שיקום אישית, בהתאם להחלטות שנתקבלו בוועדת סל שיקום, אשר תתאים לרצונותיו, לצרכיו וליכולותיו, ולאחר מכן לסייע לו לממש את תכנית השיקום. מתאם הטיפול ילווה את המשתקם בתהליך חיפוש ובחירת שירותי השיקום המתאימים לתוכנית השיקום שלו, יתווך בין הגורמים השונים השותפים לתהליך השיקום שלו ויסייע בכל בעיה וקושי המתעוררים מול ספקי השירותים.

בקשה לקבלת שירות של מתאם טיפול נעשית דרך וועדת סל שיקום, הקובעת את מטרות הליווי של המתאם. השירות ניתן לתקופת זמן מוגבלת (בדרך כלל שנה) שבסופה ניתן לבקש הארכה בהתאם לצורך.

 

שיקום בדיור

השיקום בדיור מחולק לרמות תפקוד שונות, שההפרדה ביניהן אינה דיכוטומית וניתנת לשינוי תוך כדי התהליך השיקומי.

במערך השיקום בדיור נבנית לכל דייר, בשיתוף עמו, תכנית שיקומית המתאימה לשאיפותיו, יכולותיו והמוטיבציה שלו. התוכנית מתייחסת לכל תחומי החיים.

מדריך השיקום מסייע לדייר להוציא לפועל את התוכנית. העובד הסוציאלי נפגש עם כל דייר לפחות פעם בשבוע ומסייע לו לעבד את השינויים שמתרחשים, להתמודד עם הקשיים ולבנות את התקווה והאמונה בעצמו וביכולותיו. מדריך השיקום והעובד הסוציאלי מיידעים את הדייר בזכויותיו ובעת הצורך מתווכים בינו ובין השירותים השונים בקהילה.

להלן הסוגים השונים של אפשרויות הדיור:

הוסטל כוללני:

רמת דיור עבור מתמודדים הזקוקים לליווי של אנשי צוות בכל שעות היממה.

אנשי הצוות כוללים: מנהל/ת, רופא/ה פסיכיאטרי/ת, אחות פסיכיאטרית, עובד/ת סוציאלית, מרפא/ה בעיסוק, מדריכי שיקום, מבשלת, איש אחזקה ועובד ניקיון.

ההוסטל הוא בית בקהילה שבו מתגוררים כ- 30 דיירים (בחדרים בודדים או בזוגות). בבית מושקעת עבודה רבה בלימוד הדיירים מיומנויות יומיום, כגון: ניהול תקציב, ניהול משק בית, בישול, ניקיון, היגיינה אישית, מיומנויות בשוק העבודה וכד'. עבודה זו נעשית בשאיפה להחזיר לדיירים את המיומנויות הללו ולסייע להם להתקדם בתהליך השיקום.

הוסטל מתוגבר:

רמת דיור עבור מתמודדים שהינם עצמאיים בלקיחת תרופות, מסוגלים לצאת לתוכנית יומית מחוץ להוסטל ומסוגלים לקחת חלק בניהול משק הבית.

בבית מתגוררים כ- 20 דיירים, אשר רובם יוצאים בשעות הבוקר למסגרות תעסוקה מחוץ להוסטל. אנשי הצוות נמצאים בהוסטל בעיקר בשעות אחר הצהריים בהן חוזרים הדיירים ממסגרות התעסוקה השונות. בשעות הלילה אין מדריך בהוסטל, אך ישנו איש צוות כונן המגיע בעת הצורך.

אנשי הצוות כוללים: מנהל/ת, עובד/ת סוציאלי/ת, מדריכי שיקום, איש ניקיון ואיש אחזקה.

הדיירים נמצאים במעקב פסיכיאטרי במרפאות בקהילה.

העבודה בהוסטל מתוגבר מיועדת להעלאת רמת העצמאות של הדיירים והשאיפה היא לסייע להם להגיע למיומנויות המאפשרות מגורים בדיור מוגן בקהילה.

הוסטל משולב:

הוסטל בו מתגוררים דיירים המוגדרים הן כוללניים והן מתוגברים, וכל אחד מהם מקבל את רמת הליווי לה הוא זקוק.

הצוות נמצא בהוסטל כל שעות היממה, והדיירים מנהלים את חיי היומיום בסיוע ובהדרכת הצוות. בהוסטל משולב הדיירים מהווים מערכת תמיכה וחיזוק אחד לשני.

דירת לוויין של הוסטל:

דיירים אשר עברו תהליך בהוסטל והתקדמו יכולים לעבור לגור בדירת לוויין של ההוסטל בה נדרשת יותר עצמאות. הפיקוח בדירה נעשה על ידי צוות ההוסטל.

דיור מוגן:

דירות עצמאיות בקהילה בהן מתגוררים דיירים המתפקדים באופן עצמאי, אך זקוקים להדרכה וליווי במישור הרגשי, בניהול משק הבית, בניהול תקציב אישי ובתיווך עם גורמים שונים בקהילה. ישנן דירות הנשכרות או נרכשות על ידי עמותות או חברות העוסקות בשיקום בתחום הדיור ומצוידות על ידי החברה או דירות שהן בשכירות חופשית, שכירות סוציאלית או בבעלות אישית. צוות הדיור המוגן כולל עובד/ת סוציאלי/ת ומדריכי שיקום.

בכל דירה מתגוררים כ-4 דיירים המנהלים חיי שותפים לדירה. הם מנהלים, בעזרת הצוות, את תקציבם האישי והקבוצתי ומשלמים את שכר הדירה וחשבונות הדירה.

רמת הליווי של הצוות בדיור המוגן נקבעת על ידי וועדת סל שיקום, בהתאם לצורך ולרמת התפקוד של הדייר. קיימות 3 רמות של דיור מוגן:

 • דיור מוגן לוויין- 1-2 ביקורים בשבוע.
 • דיור מוגן רגיל- 3-5 ביקורים בשבוע.
 • דיור מוגן מתוגבר- 6-7 ביקורים בשבוע.

שיקום תעסוקתי

מסגרות התעסוקה מחולקות אף הן לפי רמות התפקוד השונות. המשתקם בהן זכאי לליווי מקצועי של מדריך תעסוקה ועובד סוציאלי.

להלן הסוגים השונים של מסגרות תעסוקה:

 

מועדון תעסוקתי:

מיועד למשתקמים חסרי מיומנויות בסיסיות בעולם העבודה, הזקוקים לליווי צמוד והדרכה בכל עבודה. התוכנית במועדון כוללת מגוון פעילויות, קבוצות להעשרה והקניית מיומנויות בסיסיות בעולם העבודה.

מפעל מוגן:

מפעל בו מתבצעות עבודות ברמות שונות, החל מעבודות מיון, ספירה ואריזה וכלה בעבודות מתכת, חשמל, נגרות, הרכבות מורכבות ועבודות היי-טק ואלקטרוניקה. מגוון העבודות במפעל מאפשר התקדמות על רצף תעסוקתי בתוך המפעל, מתוך מטרה להתקדם לשלב השיקומי הבא: תעסוקה נתמכת.

במפעל מוגן נדרשות מיומנויות עבודה בסיסיות, כגון: הגעה בזמן, התמדה, מסוגלות למספר שעות עבודה רצופות ביום, יכולת למידה, קבלת סמכות, מיומנויות בינאישיות וכד'. העבודה הינה בשכר סמלי המותאם להספק ולאיכות העבודה האישיים של המשתקם.

צוות המפעל מורכב ממדריכים המומחים בתחומם אשר הינם בעלי הכשרה בתחום השיקום.

תעסוקה נתמכת:

מיועדת למשתקמים בעלי יכולות תעסוקתיות ועצמאות תעסוקתית חלקית, אשר אינם זקוקים לליווי צמוד במקום עבודתם. המסגרות המספקות תעסוקה נתמכת פועלות לשילוב משתקמים בשוק החופשי בתנאים המותאמים להם ולמקום העבודה, תוך מתן ליווי והדרכה.

המשתקם ועובד ההשמה מחליטים על סוג העבודה המתאים לרצונותיו וליכולותיו של המשתקם ומחפשים מקום עבודה מתאים בשוק החופשי. עם הכניסה לעבודה מלווה עובד ההשמה את המשתקם בתהליך הקליטה ובקשיים המלווים אותו, בלמידת העבודה ובמציאת פתרונות לקשיים המתעוררים במהלך העבודה. במהלך תקופת העבודה מתקיים קשר משולש רציף בין המשתקם, עובד ההשמה והמעסיק.

תנאי ההעסקה ורמת השכר נקבעים בהתאם ליכולותיו של המשתקם ובשיתוף עם המעסיק, תוך הקפדה על ביצוע המוסכם.

תכניות ייחודיות בתעסוקה:

 1. חממה תעסוקתית- מופעל ע"י חברת מקשיבים.

מיועד למתמודדים אקדמאים או בעלי מקצוע או מכווני מקצוע. המטרה לשלב בתעסוקה בתחום שלמדו.

רכזת- ליאת ליבלינג. 058-7200222

 1. מעוף – מופעל ע"י עמותת אנוש.

מיועד למתמודדים המעוניינים לקבל ליווי בפתיחת עסק עצמאי.

צוות התוכנית 
מנהלת  התוכנית – שחר שפירא  054-9299420
רכזת תל אביב, גוש דן והשפלה- רוני כץ- 054-9299735

רכזת חיפה והצפון- טלי שפריר- 058-7423747
מייל  maofs@enosh.org.il

 

 1. יוזמה- מופעל ע"י חברת דרך הלב.

מיועד למתמודדים המעוניינים לקבל ליווי בפתיחת עסק עצמאי.

לפרטים נוספים – משרד ראשי "יוזמה": טלפון: 08-6655462 פקס: 08-6651123

 1. צרכנים נותני שירות– מופעל ע"י חברת דרך הלב. תכנית אשר מטרתה לשלב מתמודדים כעובדים בתחום מסגרות השיקום.
  לפרטים נוספים – משרד ראשי "יוזמה": טלפון: 08-6655462 פקס: 08-6651123
 2. תעסוקה בטבע– מופעל ע"י אנוש ומרכז תלמים. מועדון תעסוקתי בקיבוץ מגל המספק מסגרת לחיזוק מיומנויות תעסוקתיות וחברתיות תוך כדי עבודה עם בע"ח. רכזת ; מירב ברייב.0549299741
 3. מרכז "כנפיים" לאמנויות – קולט מתמודדים עם פגיעה נפשית בעלי יכולות אמנותיות בתחומים הבאים: מוזיקה, תיאטרון, אמנות פלסטית, קולנוע וכתיבה יוצרת. הפעילות ב"כנפיים" מיועדת למתמודדים זכאי סל שיקום ממשרד הביטחון או ממשרד הבריאות. קיימת אפשרות גם לקבלת מתמודדים עצמאיים. לפרטים מיכל ארז, פסיכולוגית העמותה בטלפון: 050-5257006

שירותי חונכות

שירותי שיקום המעניקים תמיכה ופיתוח מיומנויות למשתקמים עם מוגבלות נפשית החיים בקהילה, בביתם או בבית משפחתם. השירותים ניתנים בצורה אינדיבידואלית עד שעתיים-שלוש שעות בשבוע.

שירותי החונכות כוללים מרכיבים של למידת מיומנויות אינסטרומנטליות ומיומנויות בינאישיות, כגון: מיצוי זכויות וזכאויות במערכות תמיכה רלבנטיות בקהילה, פעילויות חברתיות ופנאי ופעילויות בתחום התעסוקה והדיור, תוך ליווי והדרכה אישיים על מנת לעודד הסתגלות לחיים עצמאיים בקהילה.

שירותי סמך

שירותי שיקום הניתנים למשתקמים החיים בקהילה, בביתם או בבית משפחתם, במטרה לעבוד עימם על מטלות הקשורות לתפקודים בבית ובסביבה הקרובה בצורה אינסטרומנטלית וקונקרטית. השירותים ניתנים בצורה אינדיבידואלית בביתו של המשתקם מספר פעמים בשבוע.

חברה ופנאי

מועדון חברתי

המועדון החברתי מיועד לאנשים המתמודדים עם מחלה נפשית ופועל פעמיים- שלוש פעמים בשבוע. המועדון מציע מגוון של פעילויות בתחומי עניין שונים. המועדון מספק תמיכה ואפשרות להזדהות וליצירת קשרים חברתיים. ישנם ערים בהם יש חלוקה למועדון צעירים ומועדון כלל גילאי.

קבוצות " אתגרים"

פעילות ספורטיבית- חברתית לאנשים עם מוגבלויות שונות המתקיימת בטבע.

ישנן קבוצות ברחבי הארץ העוסקות בענפי ספורט שונים.

לפרטים יש לפנות לרכזות סל השיקום המחוזיות.

www.etgarim.org

תכנית עמיתים

תכנית זו הינה תוצר של שיתוף פעולה בין משרד הבריאות והחברה למתנ"סים והיא מיועדת למתמודדים בעלי הכרה של 40% נכות נפשית, אשר הינם מעל גיל 18.

מטרת התוכנית היא לסייע בשילובם של נפגעי נפש החיים בקהילה בפעילויות פנאי המתקיימות במתנ"ס ומוצעות לקהל הרחב, תוך התייחסות לצרכים הייחודיים שלהם. קיים ליווי אישי לכל מתמודד על ידי עמית- מתנדב מהקהילה.

המשתתפים בתוכנית מקבלים מלגה לסבסוד ההשתתפות בחוגים ובתוכניות העשרה במסגרת  המתנ"ס.

השלמת השכלה

משתקם אשר הוכר כזכאי להשלמת השכלה במסגרת סל שיקום, זכאי על פי חוק לתמיכה בתחומים הבאים:

 • אולפנים ללימוד עברית עבור עולים.
 • השלמת לימודי יסוד (השכלה יסודית).
 • השלמת 12 שנות לימוד (השכלה תיכונית).
 • השלמת תעודת בגרות.
 • קורס להכרת המחשב.

הלימודים מתקיימים במסגרת קבוצה שמקבלת תמיכה ממטפל העוסק בתחום בריאות הנפש, או במסגרת של השתלבות בכיתה רגילה.

השתתפות הלומד במסגרת קבוצה היא 50 ₪ לחודש.

השתתפות הלומד במסגרת כיתה רגילה היא 10% מעלות הקורס.

שירותי השלמת ההשכלה כוללים הקניית מיומנויות למידה, מיומנויות חברתיות, התמצאות והתמודדות עם המסגרת בה מתקיימת הלמידה, כל זאת תוך יצירת סביבה תומכת. על מנת לממש את הזכאות יש לפנות למלווה ההשכלה האזורי אשר יבחן את צרכיו של המשתקם, ייתן לו ייעוץ והכוונה ויסייע לו לבנות את תכנית הלימודים.

 

את הצעת המחיר לתוכנית שנבחרה, כולל תכנית הלימודים, והעתק אישור סל שיקום יש להגיש לרכזת להשכלה נתמכת במשרד הבריאות:

ורד שפיר-קיסר :                     

טלפון: 02-5681422, פקס: 02-6725822 , מייל:  vered.speier@moh.health.gov.il

השכלה אקדמאית נתמכת:

סטודנט הלומד באחד מהמוסדות להשכלה אקדמאית זכאי לקבל ליווי של חונך אשר יסייע לו בלימודיו וזאת בשני תנאים:

 1. הוא לומד במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה לקבלת תואר אקדמאי.
 2. הוא לומד במסגרת של חצי תכנית לפחות.

 

ההשכלה האקדמאית הנתמכת מופעלת על ידי עמותת רעות- עמותה לבריאות נפש קהילתית.

ההשכלה האקדמאית הנתמכת פועלת באוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת ת"א, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, הטכניון, מכללת ספיר.

לפרטים נוספים לפנות לרכזת ארצית של חונכות אקדמאית נתמכת:

פנינה וייס:  טלפון: 050-9112031 , מייל: reuthaskalaartzi@gmail.com

תכניות לשילוב מתמודדים צעירים בצבא/ שירות לאומי/ התנדבות בקהילה

תכנית "משלבים" – עמות בת עמי

שירות לאומי אזרחי עם ליווי אישי וקבוצתי תוך השתלבות בחברה הישראלית ולקראת עצמאות תעסוקתית.
תכנית זו מהווה שער כניסה לעולם העבודה והחברה והינה בסיס פורה להמשך רכישת השכלה ומקצוע.

לפרטים : מוקד משלבים  052-4092561mishlavim@bat-ami.org.il

תכנית " תורמים במדים"

השתלבות בהתנדבות בצה"ל  כלובשי מדים במגוון תפקידים באחד מבסיסי צה"ל. צעירים  שירצו ויתאימו יוכלו לאחר תקופת ההתנדבות להתגייס כחיילים במסלול התנדבות פורמלי בצה"ל.

מיועד לגילאי 18-30

לפניות: גיתית הרלב, 054-6689067 gititharlev@gmail.com

תכנית " משלבים לצבא"

שילוב צעירים כחיילים מתנדבים בצה"ל לאחר שנת שירות לאומי- אזרחי.

מיועד לגילאי 18-30

לפניות:  גיתית הרלב, 054-6689067 gititharlev@gmail.com

תכנית " חבר – הד"

תכנית המאפשרת שילוב של שירות לאומי – אזרחי או שירות צבאי עם מגורים עצמאיים בדירות צעירים . לתכנית סניפים ביוקנעם, בית שמש ושדרות.

מיועד לגילאי 18-26

לפניות: סניף יוקנעם : ליאת וקנין, 0545266806  סניף בית שמש: ערן וישנקו, 0524638573   סניף שדרות: ענת חרמוני, 0546689040

טיפולי שיניים

טיפול השיניים ניתן כחלק מתוכנית שיקום והוא מתייחס לשיקום פה ולא לטיפול שוטף.

מתמודד אשר קיבל את אישור וועדת סל שיקום, יפנה לאחת ממרפאות השיניים הנמצאות ברשימה עם טופס ההחלטה בתוקף ודף טיפול דנטלי (מתוך טופס סל שיקום) חתום על ידי רכזות סל שיקום.

הפונה יעשה צילומי שיניים, על חשבונו, ועל סמך הצילומים והבדיקה תבנה תכנית טיפול.

טופס הבקשה לטיפול דנטלי לזכאי סל שיקום, המפרט את תכנית הטיפול, בצירוף הצילומים, ישלח על ידי מרפאת השיניים לאגף לבריאות השן במשרד הבריאות לשם קבלת אישור:

האגף לבריאות השן, משרד הבריאות

רכז שירות דנטלי לזכאי סל שיקום

רח' בן טבאי 2, ירושלים.

רכז שירות דנטלי לזכאי סל שיקום: ד"ר עבד מסארווה, טלפון: 02-6363730.

 

אישור התוכנית ישלח למרפאה. כל הטיפולים שיינתנו במסגרת התוכנית יהיו חינם.