מכתב תודה לקרן

"לעזור לעצמכם זוהי בחירתכם" קרן עובדת מיל"ם נתניה הובילה אותנו בדרך אבודה, שעד היום אנו לא יודעים את סופה, אבל בדרך זו מצאנו את עצמנו  לאורך תקופה של מספר חודשים הגענו לייעוץ במיל"ם נתניה. אמי, אחותי ואני הגענו לתמיכה ולייעוץ מאחר שלא ידענו כבר לאן לפנות, בעקבות משברים אדירים עם אחותי הצעירה, בגירה. משברים שמקורם…