בדיקות ואשפוז מרצון ובכפייה (בהליך אזרחי)  – תמצית  הסעיפים הנוגעים בדבר החוק לטיפול בחולי הנפש.

אשפוז מרצון   חולה יכול לבקש להתאשפז מרצונו בבית חולים. במקרה כזה יחתום על הסכמה לאשפוז מרצון ולקבלת טיפול. חולה שאושפז מרצון ומבקש להשתחרר יחתום על טופס בקשה לשחרור, ויש לשחררו תוך 48 שעות, אלא אם המנהל הרפואי של בית החולים פונה לפסיכיאטר המחוזי ומבקש הוראת לאשפוז כפוי. אם הפסיכיאטר המחוזי לא נתן הוראה כזו…

מסגרות אשפוז

מחוז שם השירות סוג השירות שם היישוב כתובת קבוצת גיל טלפון פקס הערות צפון לשכת פסיכיאטר מחוזי  פסיכיאטר מחוזי -צפון נצרת עלית רח’ המלאכה 3 ,ת.ד 744 , נצרת עלית כל הגילאים 04-6464492 04-6470443   צפון מרכז רפואי נהריה אשפוז נהריה ת.ד 21 נהריה 22100 ילדים ונוער 04-9850494/5 04-9850675 צפון מרכז רפואי אי.מ.מ.ס אשפוז נצרת…

מלון יערים

כנס משפחות מילם 2017- תכנית הכנס

פסיפס אנושי- כנס משפחות מילם 2017 10-11  במאי מלון יערים מעלה החמישה תכנית הכנס  יום ד’, י”ד באייר, 10.5.17 09:00-10:00     התכנסות והרשמה וביקור בדוכני מידע ומכירה 10:15-10.30     אתנחתא מוסיקלית ופתיחת הכנס 10:30-11:00     ברכות: כבוד הרב יעקב ליצמן- שר הבריאות ד”ר טל ברגמן – ראש האגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות גב’ רונית דודאי – ממונת שיקום…