hand holding hand

אפוטרופסות- מושגי יסוד, מינוי אפוטרופסות ועוד

הגדרה: המונח אפוטרופוס מקורו ביוונית (אֶפִּיטְרוֹפּוֹס) ומשמעותו: נאמן, משגיח, אדמיניסטראטור, מוציא לפועל. מהי אפוטרופסות? אפוטרופסות הנה הזכות והחובה להגן, לדאוג לצרכים, לנהוג במסירות ולנהל את העניינים של אדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעית, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם. במילוי תפקידיו חייב האפוטרופוס לנהוג לטובת החסוי כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות העניין.…

נוהל טיפול בפניות / תלונות הציבור במערך השיקום

משרד הבריאות רואה חשיבות רבה במתן שירות איכותי לאנשים הזכאים לסל שיקום לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה (להלן: משתקמים) ולבני משפחותיהם. פניות ציבור בתחום השיקום הינן בקשה לסיוע, בקשה למידע, תלונה, מתן משוב או הבעת הוקרה על מעשה או מחדל במערך השיקום והן מהוות בסיס לשיפור מתמיד של שירותי השיקום. משרד הבריאות  מחויב להתייחס…

מיילים של פניות הציבור בקופות החולים

  EtySh@clalit.org.il  –  גב' אתי שילינג, נציבת פניות הציבור, שירותי בריאות כללית   epramkly@leumit.co.il  –  גב' אלה פרמקלי, פניות ציבור, לאומית   pniot@meuhedet.co.il  –  ד"ר יצחק אלשיך, פניות ציבור מאוחדת   saadia_g@mac.org.il   – גב' גילה סעדיה, נציבת פניות ציבור, מכבי    

כתובות להפניית תלונות

לפני שמפנים לאחת הכתובות הבאות אל תשכחו לברר עם האדם הפונה באם נעשו ניסיונות לפתור את הבעיה עם מנהל המחלקה/ ביה"ח/ מרפאה/ מסגרת שיקומית/ רכזת סל שיקום אזורית/ נציב תלונות הציבור בביה"ח לפי נוהל טיפול בתלונה.   *5400– מוקד טלפוני של משרד הבריאות. דרכו ניתן להגיש תלונות לפי הנוהל. "בזכות"– המרכז לזכויות אדם של אנשים עם…

Silhouette in hospital corridor, blurred background. carehealthmedicalconcepthospitalroomaidassistancebackdropbackgroundblurclinicclinicalcorridordefocuseddiseasedoctoremergencyemptyfloorhallwayhelphospiceillnessindoorsinsideinteriorlightlongmedicaremedicinemunicipalnurseoutpatientprospectreflectionsciencescientificservicesocialsulhouettesurgeonsurgeryurgentwalkingwallwardworker

מחלקות טיפול יום

      פקס     טלפון     גיל     כתובת   הגוף המפעיל     יישוב   מחוז     09-8350905     09-8851290     מבוגרים ישראל ,24 בניין רח' גיבורי רעים–נתניה     אגודה לברה"צ     נתניה   מרכז     89153298     08-9150208     מבוגרים  …

Silhouette in hospital corridor, blurred background. carehealthmedicalconcepthospitalroomaidassistancebackdropbackgroundblurclinicclinicalcorridordefocuseddiseasedoctoremergencyemptyfloorhallwayhelphospiceillnessindoorsinsideinteriorlightlongmedicaremedicinemunicipalnurseoutpatientprospectreflectionsciencescientificservicesocialsulhouettesurgeonsurgeryurgentwalkingwallwardworker

לשכות הפסיכיאטרים מחוזיים

צוות לשכות הפסיכיאטר המחוזי – מחוז צפון    כתובת הלשכה –  לש' בריאות המחוזית רח' המלאכה 3 נצרת עילית שם תפקיד טלפון פקס כתובת מייל ד"ר אלי גרינר פסיכיאטר מחוזי 04-6557871 04-6470443 Eli.gruner@zafon.health.gov.il ד"ר נביל ג'רייסי סגן פס' מחוזי 04-6557871 04-6470443 יוסי קנטובסקי רכז שיקום 04-6557876 04-6470443 Yossi.kanotopsky@zafon.health.gov.il יעל ברוך סגנית רכז שיקום 04-6557876 04-6470443…

Silhouette in hospital corridor, blurred background. carehealthmedicalconcepthospitalroomaidassistancebackdropbackgroundblurclinicclinicalcorridordefocuseddiseasedoctoremergencyemptyfloorhallwayhelphospiceillnessindoorsinsideinteriorlightlongmedicaremedicinemunicipalnurseoutpatientprospectreflectionsciencescientificservicesocialsulhouettesurgeonsurgeryurgentwalkingwallwardworker

פסיכיאטרים מחוזיים של קופות החולים

  קופ"ח מכבי מחוז שפלה ירושלים    –    ד"ר אורית שטיין רייזנר      –   stein_orit@mac.org.il    –   03-9541302 מחוז שרון                  –    ד"ר ברוך בנדיקט סטיר     –    styr_b@mac.org.il         –   03-5484629 מחוז מרכז                –    ד"ר ירחמיאל ברבר           –   Berber_Y@mac.org.il     –   03-5425285 מחוז צפון                  –    ד"ר פיוטר מלב                 –   Malev_p@mac.org.il      –   04-8477917   קופ"ח כללית מחוז שם טלפון E-mail@clalit.org.il דרום ד"ר…

hand holding hand

החשיבות של הקשר והיחס המשפחת

הרצאתו של דוד בנאי בכנס משפחות 2017 ההרצאה תעסוק בחשיבות הקשר המשפחתי והתהליך שבני משפחה עוברים בהתמודדות הפסיכולוגית שלהם עם הקושי הנפשי במשפחה. כאשר מישהו עובר משבר נפשי, הבעיה לא נשארת רק אצלו ומיד הופכת להיות בעיה קשה מאד המשותפת גם לאחרים. הקשר המשפחתי הוא, מטבע הדברים, קשר של שיתוף, תמיכה, אחווה והתערבבות זה בזה.…